Columns

columns pieter derks

Pieter Derks over kabinet Schoof I

Er zit niets anders op: we zullen kabinet Schoof I het voordeel van de twijfel moeten geven.

Pieter Derks over de oorlogseconomie

“De investeringen in defensie schieten omhoog, het woord ‘oorlogseconomie’ valt steeds vaker, wapenfabrikanten maken overal plannen voor nieuwe fabrieken…Het heeft iets beangstigends, het gemak waarmee deze industrie weer helemaal back in the game is.”

Pieter Derks over Dick Schoof

“Het profiel van Schoof klinkt vertrouwd: hij loopt al lang rond in Den Haag en toch weten we weinig van hem, hij hecht weinig waarde aan visie, maar is pragmatisch, kortom, hij is een soort Rutte. Maar hij is ook nog partijloos, hij is Ruttiger dan Rutte.”

Pieter Derks over koopkracht

“Het CPB berekende dat met deze plannen de koopkracht iets omhoog zou gaan. Dat zegt nog meer over het huidige beleid, dat zelfs een akkoord dat voor de meeste mensen neerkomt op ‘alles wordt duurder behalve de Efteling’ een verbetering is van hoe het nu gaat.”

Pieter Derks heeft een mening

“Ja, dat zou mooi zijn, nu volgt een mening, daar kan ik de laatste dagen echt naar verlangen, dat ik een mening heb, ééntje, gewoon één hele duidelijke coherente mening, zonder tegenstrijdigheden of dubbele gevoelens – maar ik heb er duizend, en die gaan momenteel de hele dag dwars door elkaar heen en vliegen alle kanten op.”

Pieter Derks over de kabinetsformatie

“Het is de beslissende week in de kabinetsformatie, het kan elk moment klappen, het kan elk moment rondkomen. Of ze eruit gaan komen hangt eigenlijk maar van één man af, en dat is Geert Wilders, die iedereen in Den Haag momenteel aan een touwtje heeft”.

Pieter Derks over belastingverschillen

“Het bedrijf OCI keert 2,7 miljard euro uit aan haar aandeelhouders: belastingvrij. Ik moest toch even denken aan de verhoging van het minimumloon die niet doorging, en aan de belastingaangifte die we volgende week allemaal weer netjes moeten hebben ingevuld.”

Pieter Derks over achteruitgang

“We zijn terug bij af. Een kabinet met de PVV erin dat de maximumsnelheid naar 130 wil verhogen, dat is vintage 2010, net als Wilders die twittert dat er te veel asielzoekers zijn, en bedrijven die klagen over het vestigingsbeleid.”

Pieter Derks over buy now, pay later

Jongeren kopen steeds vaker op de pof en shoppen zich zo in de schulden. Buy Now, Pay Later is de officiële term, BNPL, of in goed Nederlands: koop nu, betaal je later helemaal de tyfus aan rente en incassokosten.”

Pieter Derks over macht van bedrijven op overheid

“Investeren in woningen en OV is geweldig, maar de aanleiding is pijnlijk. Als hele regio’s jarenlang waarschuwen dat de boel achteruitgaat, is het heel ingewikkeld om daar wat aan te doen, maar voor een klagend bedrijf wordt een compleet actieplan opgetuigd.”

Pieter Derks over mensenvirussen

“Terwijl wij ons druk maken over een vogelgriep of een vleermuizenvirus zijn die beesten met heel andere dingen bezig. Namelijk: hoe vermijden we mensenkwaaltjes? Logisch ook, want ik kan me voorstellen dat ze met angst en beven naar ons kijken.”

Pieter Derks over dierenwelzijn

“Biggetjes kunnen zich troosten met de gedachte dat ze niet de enigen zijn die een offer brengen voor dit kabinet. Wilders deed afstand van het premierschap en ik ken speenvarkens die hun lot zwijgzamer ondergingen dan de grote, blonde leider.”

Pieter Derks over de Europese Natuurherstelwet

“De Europese natuurherstelwet zou een reden kunnen zijn om je kapot te schamen en als de sodemieter de kwaliteit van je natuur, je water, je lucht en je bodem op orde te krijgen. Maar je kan natuurlijk ook zeggen: de natuur staat ook op Netflix, dan ga je daar maar lekker kijken.”

Pieter Derks over het luchtalarm

“Het is ineens je eigen verantwoordelijkheid om gewaarschuwd te worden in noodsituaties. Dat past bij hoe de afgelopen jaren talloze publieke voorzieningen naar de getver zijn geholpen onder het mom van eigen verantwoordelijkheid.”

Pieter Derks over te dure treinkaartjes

“Hoe komen we uit de spiraal van te weinig reizigers, duurdere kaartjes, nog minder reizigers, en nog duurdere kaartjes? Als je van Eindhoven naar Groningen moet lijkt het vliegtuig een steeds aantrekkelijkere optie.”

Pieter Derks over de formatie

“Het probleem van dit land is niet nareis op nareis, het is leugen op leugen. Wat suggesties voor informateur Kim Putters, om de formatie een beetje te versnellen.”

Pieter Derks over asielzoekers

“Tralies en verplicht binnenblijven, maar een procesbeschikbaarheidslocatie voor asielzoekers is volgens Yeşilgöz geen gevangenis.”

Pieter Derks over technologie

“Technologie kan ons helpen, maar alleen als we zelf kunnen bepalen hoever we daarin willen gaan. Het wordt heel vaak gebruikt voor dingen waar het eerst niet voor bedoeld leek.”

Pieter Derks over Mona Keijzer

“Het westen van Oekraïne is naar mijn smaak redelijk stabiel’ zei BBB-premierskandidaat Mona Keijzer. “Als het om stabiel gaat is de smaak van Mona Keijzer misschien wat excentriek te noemen.”

Pieter Derks over teleurstelling bij verkiezingen

“Verkiezingen veroorzaken eigenlijk altijd teleurstelling waarin de kiezer vaak teleurgesteld achterblijft. Dat is natuurlijk ook de bedoeling: veel partijen zijn juist gebaat bij onopgeloste problemen, anders hebben ze niks om woedend tegen tekeer te gaan.”

Pieter Derks over wetgeving

“Extinction Rebellion een criminele organisatie noemen lijkt mij een riskante strategie. Als we iedereen die de wet omzeilt een criminele organisatie noemen, wat blijft er dan nog over van de BV Nederland?”

Pieter Derks over vergrijzing

“We komen straks mensen tekort. Mensen hebben allerlei redenen om wel of juist geen kinderen te willen, maar ik ken niemand die verwekt is voor de concurrentiekracht.”

Pieter Derks over het nieuwe jaar

“Het is bijna 2024, maar ik houd mijn hart vast. Je zou denken dat we onze portie terreur, oorlog, en imploderende onderzeeërs wel hebben gehad, maar er lijkt geen limiet meer te zitten op wat er aan krankzinnig nieuws in een jaar gaat.”

Pieter Derks over regeren

“Regeren wordt ernstig overschat. De suggestie is dat als een land niet geregeerd wordt de boel stilvalt en problemen niet worden opgelost. Laat dat nou precies zijn waar opeenvolgende kabinetten de afgelopen jaren druk mee zijn geweest.”

Bio

pieter derks head6